คลังเก็บหมวดหมู่: จริยธรรม จิตอาสา

พิธีทำบุญปล่อยปลาสมทบทุนสร้างโรงอาหาร โรงพยาบาลแม่ออน

         วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะสงฆ์อำเภอแม่ออน ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ออน และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำเภอแม่ออน ได้จัดพิธีทำบุญปล่อยปลาสมทบทุนสร้างโรงอาหารโรงพยาบาลแม่ออน ณ อ่างเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ หมู่ 5 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

DSC_0012 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0076 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0086 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0110 DSC_0111 DSC_0112 DSC_0113 DSC_0114 DSC_0115 DSC_0116 DSC_0117 DSC_0118 DSC_0119 DSC_0120 DSC_0121 DSC_0122 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0125 DSC_0127 DSC_0128 DSC_0129 DSC_0130 DSC_0131 DSC_0132 DSC_0133 DSC_0134 DSC_0135 DSC_0136 DSC_0137 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0140 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0001 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0002 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0003 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0004 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0005 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0006 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0007 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0008 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0009 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0011 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0012 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0013 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0014 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0015 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0022 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0023 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0025 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0027 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0028 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0030 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0031 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0034

เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ออน ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562

                                 26 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ออนได้ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2562

DSC_0030 DSC_0031 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0058 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0077 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0087 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0108 DSC_0110 DSC_0112 DSC_0114 DSC_0117 DSC_0118 DSC_0119 DSC_0120 DSC_0122 DSC_0127 DSC_0129 DSC_0130 DSC_0133 DSC_0135 DSC_0137 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0141 DSC_0143 DSC_0145 DSC_0148 DSC_0150 DSC_0151 DSC_0155 DSC_0156

โรงพยาบาลแม่ออน ร่วมงานกีฬาสาธารณสุข “สายกลาง” วันที่ 8 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลแม่ออน นำโดย นายแพทย์ สมพล นามวงษา และเจ้าหน้าที่ รพ.

เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาสาธารณสุขสายกลาง” ประจำปี 2561 ณ โรงเรียน ยุพราช วิทยาลัย

วันที่ 8 ธันวาคม 2561

เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ออน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส วันคล้าย วันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ออน นำโดย นายแพทย์สมพล นามวงษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ออน

ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส วันคล้าย วันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ปลูกต้นไม้ 12 ตุลาคม 2561

DSC_0450 DSC_0451 DSC_0452 DSC_0453 DSC_0454 DSC_0455 DSC_0456 DSC_0457 DSC_0462 DSC_0465 DSC_0466 DSC_0471 DSC_0475 DSC_0476 DSC_0479 DSC_0491 DSC_0496 DSC_0523

 

94114

เจ้าหน้าที่ และบุคคลากร โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2558

94114

<<<<เจ้าหน้าที่ และบุคคลากร โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2558 >>>

S__5210147 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0002 94120 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0021 DSC_0019

DSC_0028 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0043 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0051 DSC_0056 DSC_0112 DSC_0110 DSC_0060 DSC_0113 DSC_0116 DSC_0118 DSC_0050 DSC_004694118 DSC_0021