คลังเก็บหมวดหมู่: จริยธรรม จิตอาสา

เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ออน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส วันคล้าย วันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ออน นำโดย นายแพทย์สมพล นามวงษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ออน

ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส วันคล้าย วันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ปลูกต้นไม้ 12 ตุลาคม 2561

DSC_0450 DSC_0451 DSC_0452 DSC_0453 DSC_0454 DSC_0455 DSC_0456 DSC_0457 DSC_0462 DSC_0465 DSC_0466 DSC_0471 DSC_0475 DSC_0476 DSC_0479 DSC_0491 DSC_0496 DSC_0523

 

94114

เจ้าหน้าที่ และบุคคลากร โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2558

94114

<<<<เจ้าหน้าที่ และบุคคลากร โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2558 >>>

S__5210147 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0002 94120 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0021 DSC_0019

DSC_0028 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0043 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0051 DSC_0056 DSC_0112 DSC_0110 DSC_0060 DSC_0113 DSC_0116 DSC_0118 DSC_0050 DSC_004694118 DSC_0021

 

 

 

 

***ธรรมะสำหรับผู้ป่วย***

พระไพศาล วิสาโล

dhammaSumrupPuPuay

ความเจ็บป่วย….เป็นธรรมดาของชีวิต ไม่มีใครหนีพ้นความจริงข้อนี้ไปได้
แม้….พยายามป้องกันเพียงใดก็ตาม ก็ย่อมมีวันที่จะต้องล้มป่วย
ในยามนั้นนอกจากการเยียวยารักษากายแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็ คือ “การดูแลรักษาใจ”             เพราะความป่วยใจมักเกิดขึ้นควบคู่กับความป่วยกาย
บ่อยครั้งความป่วยใจยังซ้ำเติมให้ความป่วยกายเพียบหนักขึ้น หรือขัดขวางไม่ให้การเยียวยาทางกายประสบผลดี แต่หากดูแลรักษาใจให้ดีแล้ว ความทุกข์ทรมานก็จะลดลง อีกทั้งยังอาจช่วยให้ความเจ็บป่วยทุเลาลงด้วย……อ่านต่อ……ดาวโหลดหนังสือ   

ฟังเสียงบรรยาย