คลังเก็บหมวดหมู่: งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลHA

โรงพยาบาลแม่ออน รับการเยี่ยมประเมินเพื่อต่ออายุ มาตรฐานโรงพยาบาล (HA Re-accreditation survey)

วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

โรงพยาบาลแม่ออน ได้รับการเยี่ยมประเมินเพื่อต่ออายุมาตรฐานโรงพยาบาล

(Re-accreditation suevey)

DSC_0281 DSC_0251 DSC_0228 DSC_0225 DSC_0203 DSC_0200 DSC_0198 DSC_0190

กิจกรรมมหกรรมคุณภาพประจำปี 2561

33333126_10214686110360644_7041400686231158784_n 20180521_๑๘๐๕๒๖_0016 254161 63362 #HA-Day 1  (21561)_๑๘๐๕๒๖_0030 #HA-Day 1  (21561)_๑๘๐๕๒๖_0018 #HA-Day 1  (21561)_๑๘๐๕๒๖_0022 #HA-Day 1  (21561)_๑๘๐๕๒๖_0006 #HA-Day 1  (21561)_๑๘๐๕๒๖_0001 33085472_10214686109400620_7912212362126426112_n 33333126_10214686110360644_7041400686231158784_n 33619938_10214686109680627_6803719828885471232_n ประชุม HA 21561_๑๘๐๕๒๖_0003 ประชุม HA 22561_๑๘๐๕๒๖_0003 ประชุม HA 22561_๑๘๐๕๒๖_0024 ประชุม HA 22561_๑๘๐๕๒๖_0085 ประชุม HA 23561_๑๘๐๕๒๖_0017 ประชุม HA 23561_๑๘๐๕๒๖_0070 ประชุม HA 24561_๑๘๐๕๒๖_0006 ประชุม HA 24561_๑๘๐๕๒๖_0071

ศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลแม่ออน จัดกิจกรรมมหกรรมคุณภาพประจำปี 2561

ในวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2561

ประกอบด้วยนิทรรศการผลงานพัฒนาต่อเนื่อง (CQI)

การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานในโรงพยาบาล

กิจกรรม อบรม ทบทวนความรู้ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ออน

โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย วันที่ 20 มิ.ย. 2560

โรงพยาบาลแม่ออน

ร่วมกันซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย วันที่ 20 มิ.ย. 2560

ณ ห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่ออน

123456789 27851 197185 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0014 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0033

แจ้งทำแบบสอบถามจากงานบริหารความเสี่ยง

200573623-001 

 

ขอความร่วมมือ   เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ช่วยทำแบบสอบถามให้หน่อยนะคะ

โดยไปที่ลิ้งค์นี้ค่ะ

http://goo.gl/forms/9ALYjOP6pb

 หากใครทำแล้ว แจ้งที่ที่ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ