คลังเก็บหมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 18-31 พ.ค. 2561 อัตราค่าจ้าง 7,220.- บาท

รพ.แม่ออน ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2561 อัตราเงินเดือน  7,220.-บาท  ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริการ  

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (จ้างเหมารายเดือน) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครนวก.คอม  จำนวน 1 อัตรา  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต., ปรับปรุงพื้นที่อาคารบริเวณจุดบริการตรวจคัดกรองให้ได้มาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม รพ.สต.

ประกาศผู้ชนะการยื่นเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 3)

ประกาศผู้ชนะการยื่นเสนอราคารถยนต์

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก จ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต., ปรับปรุงพื้นที่อาคารบริเวณจุดบริการตรวจคัดกรองให้ได้มาตรฐาน

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกซ่อมแซมรพ.สต.