คลังเก็บหมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก,ราคากลางรถยนต์,คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมกราคม 2561

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่2

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คร้ั้งที่ 2 (ปรับแก้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์)  ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ (จ้างเหมารายเดือน)

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ (จ้างเหมารายเดือน)ประกาศผลการสอบ พนักงานบริการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 “รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ” (งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 2    2.เอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2     3.ราคากลางรถยนต์    4.คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์