คลังเก็บหมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลแม่ออน  ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน)  ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา  และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา  ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศพนักงานธุรการและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งนักโภชนาการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ ประกาศนักโภชนาการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลแม่ออนเรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา   ประกาศรับสมัครพนักงานพิมพ์

ประกาศโรงพยาบาลแม่ออนเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผุู้สอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศโรงพยาบาลแม่ออน เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผุู้สอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ  ประกาศผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศโรงพยาบาลแม่ออน เรื่องขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศโรงพยาบาลแม่ออน เรื่องขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ประกาศขึ้นบัญชีตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข