คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มการพยาบาล

สมาชิกคริสตจักรธรรมประทีป เชียงใหม่ ได้มอบของให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่ออน

สมาชิกคริสตจักรธรรมประทีป เชียงใหม่ ได้มอบของให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่ออน วันที่ 5 ม.ค. 2559

DSC_0428 DSC_0453 DSC_0446 DSC_0443 DSC_0441 DSC_0439 DSC_0436 DSC_0434 DSC_0431

เจ้าอาวาส วัดปันเสา จ.เชียงใหม่ มอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 5 เตียง

S__102506503

พระอาจารย์มหาอาวรณ์  ภูริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดปันเสา จ.เชียงใหม่

มอบเตียงผู้ปวยจำนวน 5 เตียง ให้กับ โรงพยาบาล แม่ออน

โดยผู้แทนเจ้าอาวาสฯ