คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และบริการปฐมภูมิ

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และบริการปฐมภูมิ

วันที่ 25 พ.ค. 2561 โดย นายแพทย์สมพล นามวงษา ผู้อำนวยการแม่ออน

และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่ออนทุกท่าน

จัดกิจกรรม อำลา และ อวยชัย เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่ออน

background

 DSC_0232  DSC_0195 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0012 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0020 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0021 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0023 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0025 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0028 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0030 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0063 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0064 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0068 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0070 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0076 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0079 เลี้ยงส่ง 25561_๑๘๐๕๒๕_0097DSC_0165   DSC_0167 DSC_0169 DSC_0185DSC_0195 DSC_0198 DSC_0206DSC_0213DSC_0226 DSC_0239DSC_0245  DSC_0248 DSC_0249  DSC_0251 DSC_0252 DSC_0220

DSC_0222   DSC_0219DSC_0217 

โครงการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอแม่ออน ปี 2561

คู่มือปฏิบัติงานโครงการดูแลผู้สูงอายุ ปี 2561

แนวทางการป้องกัน/ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการผู้สูงอายุ

 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันทำความสะอาดโรงพยาบาล และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันทำความสะอาดโรงพยาบาล

และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงพยาบาล

วันที่ 12 มิถุนายน 2560

รูปกิจกรรม

DSC_0028 DSC_0033 DSC_0069

DSC_0060 DSC_0055 DSC_0048

DSC_0043 DSC_0037 DSC_0022

DSC_0020  DSC_0077 DSC_0078

DSC_0083 DSC_0084 DSC_0085

DSC_0089 DSC_0093 DSC_0097

ภาพงาน พิธีเปิดกาดนัดสีเขียว(Green mart) และร่วมทำบุญตักบาตร โรงพยาบาลแม่ออน

31 มี.ค. 2560

DSC_0372 DSC_0359 DSC_0353 DSC_0366  DSC_0331 DSC_0316 DSC_0287 DSC_0343DSC_0308 DSC_0320  DSC_0375 DSC_0425DSC_0378  DSC_0381 DSC_0392 DSC_0408 DSC_0295 DSC_0393 DSC_0403   DSC_0413 DSC_0418  DSC_0407 DSC_0310

 

srrt

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

คลิกเพื่อดูรายงาน >>>>> รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือนกรกฎาคม 2558