คลังเก็บหมวดหมู่: งานพัสดุ และบำรุงรักษา

งานพัสดุ และบำรุงรักษา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนเมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ๗๐%) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายการ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

รายละเอียดประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ  1. ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง 3. ตู้ปลอดเชื้อ 2 ฟุต จำนวน 1 เครื่อง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมีนาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ