คลังเก็บหมวดหมู่: งานธุรการ

งานธุรการ

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดา (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

ขยายเวลารับสมัคร เวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดา (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดารายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดารายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดแนบท้าย  รับสมัคร 20-11-61

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดา(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

โรงพยาบาลแม่ออน รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา  ตามรายละเอียดแนบท้ายพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2ตำแหน่ง

ประกาศโรงพยาบาลแม่ออน เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (รายเดือน)

ประกาศโรงพยาบาลแม่ออน เรื่่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (รายเดือน) ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง  (ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด, เจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ) ตามรายละเอียดแนบประกาศรับสมัคร1