คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหาร

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือนธันวาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจ้าง สขร.1 เดือนธันวาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดารายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดารายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดแนบท้าย  รับสมัคร 20-11-61