คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนตุลาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนตุลาคม 2561

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน,ราคากลาง บก.06 รายละเอียดคุณลักษณะ1 รายละเอียดคุณลักษณะ3 รายละเอียดคุณลักษณะ2

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดา(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

โรงพยาบาลแม่ออน รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา  ตามรายละเอียดแนบท้ายพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2ตำแหน่ง

ประกาศโรงพยาบาลแม่ออน เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (รายเดือน)

ประกาศโรงพยาบาลแม่ออน เรื่่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (รายเดือน) ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก