คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหาร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลแม่ออน  ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน)  ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา  และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา  ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศพนักงานธุรการและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกรกรฏาคม 2561

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้าง (สขร.1) เดือนมิถุนายน 2561

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมิถุนายน 2561

รายงานความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561

รายงานความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561รายงานงบลงทุน 61 ไตรมาส 3 10%,รายงานงบลงทุน 61 ไตรมาส 3 20%,รายงานงบลงทุน 61 ไตรมาส 3 70%

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งนักโภชนาการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ ประกาศนักโภชนาการ