คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหาร

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561)รายงานการตรวจวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 18-31 พ.ค. 2561 อัตราค่าจ้าง 7,220.- บาท

รพ.แม่ออน ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2561 อัตราเงินเดือน  7,220.-บาท  ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริการ  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนเมษายน 2561

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนเมษายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมีนาคม 2561

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยใน

ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา