คลังเก็บหมวดหมู่: งานจัดซื้อจัดจ้าง

ไว้กลุ่มประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนตุลาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนตุลาคม 2561

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน,ราคากลาง บก.06 รายละเอียดคุณลักษณะ1 รายละเอียดคุณลักษณะ3 รายละเอียดคุณลักษณะ2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนกันยายน 2561

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกันยายน 2561

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลแม่ออน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลแม่ออน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลแม่ออน ปีงบประมาณ 2562