คลังเก็บหมวดหมู่: งานจัดซื้อจัดจ้าง

ไว้กลุ่มประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ  เดือนธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562  ตามรายละเอียดแนบท้าย

1.แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

2.แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562

 3.แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง เดือนธันวาคม 2561

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนและลานจอดรถหน้า รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนและลานจอดรถ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล