คลังเก็บหมวดหมู่: งานจัดซื้อจัดจ้าง

ไว้กลุ่มประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือนธันวาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจ้าง สขร.1 เดือนธันวาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน (ครั้งที่ 2

ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน (ครั้งที่ 2) ราคากลาง บก.06 รายละเอียดคุณลักษณะ1 รายละเอียดคุณลักษณะ2 รายละเอียดคุณลักษณะ3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนตุลาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนตุลาคม 2561