คลังเก็บหมวดหมู่: งานจัดซื้อจัดจ้าง

ไว้กลุ่มประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561)รายงานการตรวจวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนเมษายน 2561

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนเมษายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมีนาคม 2561

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยใน

ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561)