xx
จองห้องประชุมออนไลน์
22 กย.2561 เจ้าหน้าที่รพ.แม่ออน เข้ารับมอบทุนจากมูลนิธิหลวงปู่หล้าตาทิพย์ วัดป่าตึง

...............................................................................

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง

...............................................................................

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งธุรการและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

...............................................................................

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักโภชนาการ

...............................................................................

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2560

...............................................................................

  22 กย.2561 เจ้าหน้าที่รพ.แม่ออน เข้ารับมอบทุนจากมูลนิธิหลวงปู่หล้าตาทิพย์ วัดป่าตึง

...............................................................................

19 กย.61 เจ้าหน้าที่รพ.แม่ออน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์#ทำดี ทำได้ ในทุกวัน#

...............................................................................

15 กย.2561เจ้าหน้าที่รพ.แม่ออน ร่วมทำบุญและรับมอบครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับห้องสงฆ์อาพาธ จากเจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ #ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ#

...............................................................................

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (แบบ สขร.1)

...............................................................................

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง

...............................................................................

22 กย.2561 เจ้าหน้าที่รพ.แม่ออน เข้ารับมอบทุนจากมูลนิธิหลวงปู่หล้าตาทิพย์ วัดป่าตึง

xxx
กิจกรรม อำลาและอวยชัย เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่ออน

xxx
โรงพยาบาลแม่ออน รับการเยี่ยมประเมินเพื่อต่ออายุ มาตรฐานโรงพยาบาล (HA Re-accreditation survey)

xxxxxx อยู่ในช่วงกำลังจัดทำเนื้อหา !!
    xxxxสิทธิเบิกตรง”กรมบัญชีกลาง” กับบัตรประชาชน

xxx
อันตรายจาก…ความหวาน

xxx
ความปลอดภัยและการเลือกใช้ NSAIDs ในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ

xxxxxx
    xxxx
เราเป็นเด็กติดเกมหรือไม่??

xxx
การฝั่งเข็มรักษาโรค +++

xxx
กระเทียม เครื่องเทศสมุนไพร ให้ประโยชน์

xxxxxx
    xxxx
No thumbnail available

xxx
ประกาศ ปรับอัตราค่าบริการของโรงพยาบาลแม่ออน

xxx
เจ้าหน้าที่ และบุคคลากร โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2558

xxxxxx
    xxxxมาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาลแม่ออน

xxx

No posts available

xxx

No posts available

xxxxxx
 
  xxxx