xx
จองห้องประชุมออนไลน์
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

...............................................................................

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม 2561

...............................................................................

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่2

...............................................................................

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ (จ้างเหมารายเดือน)

...............................................................................

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

...............................................................................

  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

...............................................................................

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.และปรับปรุงพื้นที่อาคารบริเวณจุดบริการตรวจคัดกรองให้ได้มาตรฐาน

...............................................................................

ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ กรณีศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่

...............................................................................

ประกาศยกเลิกประกวดเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 2)

...............................................................................

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม 2561

...............................................................................

ชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา  มอบอุปกรณ์การแพทย์

xxx
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันทำความสะอาดโรงพยาบาล และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงพยาบาล

xxx
โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย วันที่ 20 มิ.ย. 2560

xxxxxx อยู่ในช่วงกำลังจัดทำเนื้อหา !!
    xxxxเอกสารที่ต้องมีก่อนลงทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง)

xxx
อันตรายจาก…ความหวาน

xxx
ความปลอดภัยและการเลือกใช้ NSAIDs ในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ

xxxxxx
    xxxx
เราเป็นเด็กติดเกมหรือไม่??

xxx
การฝั่งเข็มรักษาโรค +++

xxx
กระเทียม เครื่องเทศสมุนไพร ให้ประโยชน์

xxxxxx
    xxxx
No thumbnail available

xxx
ประกาศ ปรับอัตราค่าบริการของโรงพยาบาลแม่ออน

xxx
เจ้าหน้าที่ และบุคคลากร โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2558

xxxxxx
    xxxxมาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาลแม่ออน

xxx

No posts available

xxx

No posts available

xxxxxx
 
  xxxx